PONUDBA

 • Prodaja pogrebne opreme

 • Postavitev odra na domu

 • Dobava in dostava žalnih aranžmajev

 • Naročilo pevcev in trobente

 • Povečava fotografije pokojnega

 • Fotografiranje in snemanje pogreba

 • Posredovanje osmrtnic

 • Mednarodni prevozi

 • Prevozi od kraja smrti (na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji)

 • Raztros pepela po celotnem območju Slovenije

 • Raztros pepela na morju

 • Organizacija pogrebov

 • Izkopi klasičnih in žarnih jam

 • Urejanje pokopališč in grobov

 • Klesanje in zlatenje črk

 • Prodaja in obnova nagrobnih spomenikov

 • Prodaja nagrobnega peska in zemlje

 • Prodaja nagrobnih obeležij (lučke, vaze, kipci)

 • Prekopi (klasični, žarni)

 • Ureditev dokumentacije (izpisek iz matične knjige umrlih)

 • Svetovanje

 • Klasični in žarni pokopi

Kontaktirajte nas >